anest-iwata
簡易,陶瓷自動噴槍
?

W-200,WA-200型噴槍的涂料噴嘴和針閥前端使用超鋼制造。

sga_101_2.jpg
w200zp.jpg
wa200zp.jpg
sga_101_2.jpg
w200zp.jpg
wa200zp.jpg
特點
?
  • W-200,WA-200型噴槍的涂料噴嘴和針閥前端使用超鋼制造。(W-200ZP,WA-200ZP)
  • 用1根空氣軟管同時引導噴涂空氣和活塞動作空氣的簡易自動噴槍。(SGA-101)
安裝尺寸圖(mm)
?
WA-200
?
ceramic_ph03.gif